รพ.สต.เขากอบ


นายชุมพล ตันกุลโรจน์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผอ.รพ.สต.เขากอบ

เกี่ยวกับ


โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 2 คน
พยาบาล 2 คน
จนท.ทันตะ 0 คน
แพทย์แผนไทย 0 คน
ลูกจ้าง 2 คน

ข่าวของ

รพ.สต.เขากอบ
ไม่มีข่าว รพ.สต.เขากอบ

Profile

รพ.สต.เขากอบ
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธEPI
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.เขากอบ
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.เขากอบ
แผนที่ 7.7961878,99.5584327
วีดิโอของ รพ.สต.เขากอบ