สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด

ที่ตั้ง

355/6 ถนน เพชรเกษม ตำบล ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075-271283

E-mail : ssohy.su@gmail.com