รพ.สต.เหนือคลอง


นางราตรี วรรณบวร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.เหนือคลอง

เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง ตำบลบางกุ้ง รหัส 09734 ที่อยู่ 279 ม.5 บ้านเหนือคลอง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 075 - 270777 โทรสาร. - อีเมล์ piendeenew@gmail.com เว็บไซต์ -

โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 0 คน
พยาบาล 0 คน
จนท.ทันตะ 0 คน
แพทย์แผนไทย 0 คน
ลูกจ้าง 0 คน

ข่าวของ

รพ.สต.เหนือคลอง
ไม่มีข่าว รพ.สต.เหนือคลอง

Profile

รพ.สต.บ้านหนองหมอ
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.เหนือคลอง
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.เหนือคลอง
แผนที่ 7.7526616,99.4615905
วีดิโอของ รพ.สต.เหนือคลอง