รพ.สต.ลำภูรา


นายสุกรีย์ โตสุจริตธรรม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ผอ.รพ.สต.ลำภูรา

เกี่ยวกับ


โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 0 คน
พยาบาล 0 คน
จนท.ทันตะ 0 คน
แพทย์แผนไทย 0 คน
ลูกจ้าง 0 คน

ข่าวของ

รพ.สต.ลำภูรา
ไม่มีข่าว รพ.สต.ลำภูรา

Profile

รพ.สต.บ้านหนองหมอ
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.ลำภูรา
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.ลำภูรา
แผนที่ 7.69565,99.595292
วีดิโอของ รพ.สต.ลำภูรา