รพ.สต.เขาปูน


นางภัทรศิรา ฐิติกรกิจ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.เขาปูน

เกี่ยวกับ


โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 2 คน
พยาบาล 1 คน
จนท.ทันตะ 0 คน
แพทย์แผนไทย 0 คน
ลูกจ้าง 2 คน

ข่าวของ

รพ.สต.เขาปูน
ไม่มีข่าว รพ.สต.เขาปูน

Profile

รพ.สต.เขาปูน
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.เขาปูน
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.เขาปูน
แผนที่ 7.8231226,99.6483265
วีดิโอของ รพ.สต.เขาปูน