รพ.สต.บ้านหนองหมอ


-
ตำแหน่ง -
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองหมอ

เกี่ยวกับ


โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 2 คน
พยาบาล 1 คน
จนท.ทันตะ 1 คน
แพทย์แผนไทย 0 คน
ลูกจ้าง 0 คน

ข่าวของ

รพ.สต.บ้านหนองหมอ

Profile

รพ.สต.บ้านหนองหมอ
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.บ้านหนองหมอ
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.บ้านหนองหมอ
แผนที่ 7.7256651,99.5020665
วีดิโอของ รพ.สต.บ้านหนองหมอ