รพ.สต.บางดี


นายจรรยา รัตนแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผอ.รพ.สต.บางดี

เกี่ยวกับ


โทรศัพท์ :

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 3 คน
พยาบาล 2 คน
จนท.ทันตะ 2 คน
แพทย์แผนไทย 1 คน
ลูกจ้าง 3 คน

ข่าวของ

รพ.สต.บางดี
ไม่มีข่าว รพ.สต.บางดี

Profile

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางดี

วัน
คลินิค
จันทร์
 • คลินิคเบาหวาน และความดัน
 • คลินิครักษาทั่วไป
อังคาร
 • คลินิคทันตกรรม
 • คลินิคอนามัยแม่และเด็ก
 • คลินิครักษาทั่วไป
พุธ
 • คลินิคทันตกรรม(ทำฟันปลอม)
 • คลินิครักษาทั่วไป
พฤหัสบดี
 • คลินิคเบาหวาน และความดัน
 • คลินิคทันตกรรม(ทำฟันปลอม)
 • คลินิครักษาทั่วไป
ศุกร์
 • คลินิครักษาทั่วไป
 • ออกพื้นที่ 

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.บางดี
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.บางดี
แผนที่ 7.8403745,99.5294057
วีดิโอของ รพ.สต.บางดี