รพ.สต.บ้านนาวง


นายวิชาญ มาสังข์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ผอ.รพ.สต.บ้านนาวง

เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาวง ตำบลบางกุ้ง รหัส 09733 ที่อยู่ ม.2 บ้านตลาดนาวง ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 075-291305 แฟกซ์ 075-291305 อีเมล์ - เว็บไซต์ -

โทรศัพท์ : 075-291305

สมาชิก รพ.สต.

ผอ.รพ.สต. 1 คน
จนท.สาธารณสุข 3 คน
พยาบาล 2 คน
จนท.ทันตะ 2 คน
แพทย์แผนไทย 1 คน
ลูกจ้าง 5 คน

ข่าวของ

รพ.สต.บ้านนาวง
ไม่มีข่าว รพ.สต.บ้านนาวง

Profile

รพ.สต.บ้านหนองหมอ
วัน
คลินิค
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ปิรามิดประชากร

รูปภาพของ

รพ.สต.บ้านนาวง
ไม่มีรูปภาพของ รพ.สต.บ้านนาวง
แผนที่ 7.7540576,99.4887236
วีดิโอของ รพ.สต.บ้านนาวง