ชื่อกิจกรรม เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอห้วยยอดร่วมต่อต้านคอรัปชั่น

รายละเอียดกิจกรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอดและรพ.สต.ในอำเภอห้วยยอด โดย นายดำรงค์ แจ้งไข สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ร่วมต่อต้านการคอรัปชั่น

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2019-03-07 14:07:24