ชื่อกิจกรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต 2564

รายละเอียดกิจกรรม วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายอุดม ไส้เพี้ย พร้อม บุคลากรเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2021-03-15 01:39:19