ชื่อกิจกรรม บริจาคโลหิต ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๒ โรงพยาบาลตรังร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง กำหนดแผนการออกหน่วยบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด มีประชาชนอำเภอห้วยยอด ผู้ประสงค์บริจาคทั้งหมด 315 คน บริจาคได้ 187 คน บริจาคไม่ได้ 66 คน บริจาคอวัยวะ 29 คน บริจาคดวงตา 33 คน

สร้างโดย administrator

สร้างเมือ 2019-11-25 15:03:24